நாங்கள் பழுது நீக்க இயலாத வாகனம் இல்லை

We Never Met a CAR That Couldn’t Be REPAIRED

இன்றே கூப்பிடுங்கள். இலவச மதிப்பீடு பெறுங்கள்

Call us today and receive a free estimate 

CONTACT US

எமைப்பற்றி About Us

 

 

 

 

எமது சேவை, வாடிக்கையாளர் நலனை முன் வைத்தது. எங்களுக்கு லாபம் முக்கியம் அல்ல.

Our car repair process is designed with the customer in mind. Not our profit.

வாகன உரிமையாளர்களுக்கு அனைத்து விதமான பழுது நீக்கும் சேவைகளும் செய்கிறோம்.

We are proud to provide car owners multitude of car repair services.

என்ஜின், சிறு பழுது, வெல்டிங், பெரும் பழுது, புது மெருகு, டிங்கேரிங், பெயின்டிங், ரேடியேட்டர், எதுவானாலும் சரி. நாங்க ரெடி.

Engine, Small repairs, Welding, Major Repairs, Rubbing Polishing, Tinkering, Painting, Radiator, Anything, … We are Ready!

தரமான வேலைப்பாடு

Quality Workmanship

 

 

 

 

வாடிக்கையாளர் சான்று

Client Testimonials

True testimony direct from Google

 

கூகிளில் இருந்த உண்மையான சான்றுகள்

 

Ramani Kumar
45 reviews

2 weeks ago

NEW
Quick response. Good service. Reasonable rates. Easily accessible.

Rajesh R E
1 review

2 years ago
Serviced my Swift DZire. They identified the real issue and fixed it, delivered on time. Top quality service with reasonable charge.
VIJAY V
1 review

a year ago
Quality of service is very good and labour charge is reasonable . Highly recommended.
Call Now Button